homepage

Kennisplatform Integratie en BurgerschapHet Kennisplatform Integratie en burgerschap biedt een plaats waar discussie over belangrijke onderwerpen op het gebied van integratie en burgerschap gevoerd wordt en kennis uitgewisseld wordt. Kerndoelen hierbij zijn:

  • Kennisuitwisseling en het bieden van een platform waaruit nieuwe initiatieven op het gebied van integratie en burgerschap kunnen onstaan;
  • Leren van elkaar en bevorderen van de samenwerking tussen bewoners en organisaties waarbij gezocht wordt naar overeenkomsten en gemeenschappelijke belangen om integratie en burgerschap in Enschede vorm te geven.

 

Het Kennisplatform Integratie en burgerschap bestaat uit minimaal 5 personen die op persoonlijke titel zitting hebben en heeft een pluriforme samenstelling. Het Kennisplatform kiest jaarlijks een thema en organiseert daarbij minimaal een stedelijke themabijeenkomst waarbij kennisuitwisseling en vergroten van netwerken centraal staat. Daarnaast organiseert het Kennisplatform (openbare) werkbezoeken aan organisaties om zowel op beleidsmatig als uitvoerend niveau tot kennisuitwisseling op het gebied van integratie en burgerschap te komen. De leden van het Kennisplatform voeren minimaal een maal per jaar overleg met de wethouder Wijkontwikkeling, Sport, Zorg & Welzijn.

Laatste berichten

Bericht geplaatst